BOGHOLDERI

Můžeme Vám nabídnout:

 1. podvojné účetnictví
 2. přiznání k DPH
 3. kontrolní hlášení
 4. silniční daň
 5. daň z příjmu právnických osob
 6. daň z příjmu fyzických osob
 7. vedení knihy jízd
 8. cestovní náhrady
 9. mzdy a personalistika do 10 zaměstnanců
 10. přihlášení k daním
 11. bankovní příkazy
 12. saldokonto přijatých a vydaných faktur
 13. zasílání upomínek
 14. rekonstrukce účetnictví
 15. převedení od jiných firem
 16. a další...
Nevedeme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví).